NON-STOP 7 DNÍ V TÝDNU, 365 DNÍ V ROCE SPOLEHLIVOST

Kompletní servisní služby

Pravidelný servis výtahů provádíme na všech zařízeních (nových i starších). Veškeré servisní činnosti provádíme a
zajišťujeme automaticky v předepsaných periodách uvedených v ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

Přehled poskytovaných služeb

Školení dozorců , řidičů výtahů a zaškolení obsluhy.

Provozní prohlídky dle ČSN 27 40 02

Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a
provozní způsobilosti výtahu.

Odborné prohlídky dle ČSN 27 40 02

Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem
posouzení celkového stavu výtahu.

Odborné zkoušky dle ČSN 27 40 07

Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i
prověření elektrického zařízení výtahu.

Inspekční prohlídky (provádí autorizovaná osoba) dle ČSN 27 40 07

Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se
nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění..

Preventivní údržba

Pravidelné seřizování komponentů a součástí výtahu.

Mazání a čištění

Pravidelné mazání a čištění výtahu běžně nepřístupných částí.

Havarijní servis

Havarijní opravy pro smluvní partnery, provádíme do 2 hod od nahlášení. Opravy provádíme včetně víkendů a svátků.
Standardní nástup do 2 hod. od nahlášení. Nástup na opravu je po dohodě možný již ihned od nahlášení.

Vyproštění NONSTOP stálý dispečink 24 hod. dennně 365 dní v roce

Většina nových a zmodernizovaných výtahových kabin obsahuje GSM modul, proto se nám lze dovolat přímo z porouchaného výtahu.

A to i tehdy, pokud vypadlo napětí. GSM moduly jsou napájeny z baterie. V rámci vyproštění je zahrnuta následná oprava výtahu

Všechny uvedené služby je možné objednat samostatně, nebo v kompletním servisu.
Podrobné informace o náplni a cenách jednotlivých služeb Vám rádi poskytneme při konkrétní poptávce.
Ceny servisu jednotlivých výtahů jsou stanoveny podle konkrétních typu a stáří. Případné dotazy, Vám rádi zodpovíme telefonicky nebo osobně.